De Regionàlsproche in Frankrich meh Vitàlität un Sichtbàrkeit im digitàle Raum gann :
linguistischi Bschriewung un kommentierti Textsàmmlunge

ANR logo
ANR-21-CE27-0004

De Regionàlsproche in Frankrich meh Vitàlität un Sichtbàrkeit im digitàle Raum gann :<br>
linguistischi Bschriewung un kommentierti Textsàmmlunge

Unser Projakt

Dis Projakt het àls Ziel, d Vitàliteet un d Sichtbàrkeit vu verschiidene Regionàlsprooche im Frànkrich ze vergreesere: Elsassisch, Korsisch, Okzitànisch un Poitevin-saintongeais. S Projakt steht gràd àn de Granz zwische de deskriptive Sproochwisseschàft un de Korpüssproochwisseschàft. S Häuptziel devun isch elektronischi Sproochmittel ufzeböje, bsundersch nìt verarweit un kommentierti Textsàmmlunge mit bstimmte Zwack:

  • (i) einsproochichi Textsàmmlunge wi d gsprochene Sprooch benutze wie z.B. Theaterstickle un nàrràtivi Ethnotext sowie (ii) Textsàmmlunge mit Ewersetzunge ufböje;
  • kommentierti Textsàmmlunge im Ràhme vu de „Universal Dependencies“ entwickle;
  • vollstandischi un frischi Bschriiwunge sowie linguistischi Formàlisierung wo vun de Textàmmlunge üsgëhn entwickle;
  • d Computerlinguistik (CL)-Gemeinschàft ufmerriksàm màche uf d Problematik vun de Sprooche, wi nitt stàndàrdisiert sinn, un äu d Variation in de CL Sistem mitinzebegriffe.
  • d Erfàhrunge un d Warrikzeje zwische de Sprooche vum Projakt vedeile un witerschgan, un d Methode fer d Technologie witerschzegan erforsche.